OTDK

Név: Asbóth Georgina
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Remenyik Judit
Prezentáció: A magyarországi meggyfajták melatonin tartalmának összehasonlító elemzése


Név: Bádogos Ágnes
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Bagoly Zsuzsa
Prezentáció: CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben


Név: Balogh Fruzsina
Tagozat: Társadalomtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Sebestyén Attila
Prezentáció: “Builders of tomorrow”  A játék jövőjének újraértelmezése a LEGO Csoport márkaidentitásában


Név: Barta Fruzsina
Tagozat: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Márkus Edina Ilona 
Prezentáció: Az élethosszig tartó tanulás a nemzetközi statisztikák és felmérések tükrében


Név: Bege Miklós
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Borbás Anikó 
Prezentáció: 5’ Helyzetben szubsztituált uridin-szulfidszármazékok szintézise


Név: Bencze János
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Hortobágyi Tibor
Prezentáció: Prognosztikus markerek vizsgálata meningeomákban


Név: Bene Viktória
Tagozat: Társadalomtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Szekeres Melinda
Prezentáció: Egy kísérlet a médiahatás vizsgálatára középiskolások körében


Név: Bertalan Nikolett
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 2.
Témavezető: Kocsis Dénes László 
Prezentáció: A hajdúböszörményi Bocskai tér átépítésének vizsgálata zajterhelési szempontból


Név: Bihary Gábor
Tagozat: Humán Tudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Bényei Péter 
Prezentáció: Férfireprezentációk Gozsdu Elek novelláiban


Név: Bíró Vivien
Tagozat: Társadalomtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Oláh Szabolcs
Prezentáció: A performansz vége? – Marina Abramović performanszainak dokumentálása és popularizálása


Név: Bogdándi Virág
Tagozat: Kémia és Vegyipari
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Lente Gábor
Prezentáció: Izoniazid reakciója szervetlen oxidálószerekkel


Név: Bortély Blanka
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Fülöp Péter
Prezentáció: Az adiponektin és az omentin-1 összefüggéseinek vizsgálata elhízott, nem cukorbeteg egyénekben


Név: Böszörményi Sándor
Tagozat: Fizika Földrajz Matematika
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Tóth Csaba Albert
Prezentáció: A fluidum bányászatgeomorfológiai következményei Hajdú-Bihar megyében


Név: Brunda Anett
Tagozat: Állam- és jogtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Balogh Judit
Prezentáció: A határon túli magyarok választójoga a választási alapelvek tükrében


Név: Bujdosó Beáta
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Erdős Melinda
Prezentáció: Intronikus SH2D1A génmutáció X-kromoszómához kötött lymphoproliferatív betegségben


Név: Bunda Szilvia
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Joó Ferenc
Prezentáció: Új Pd-szalán katalizátorok alkalmazása vizes közegű Suzuki kapcsolásban


Név: Burai Sarolta
Tagozat: Fizika Földrajz Matematika
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Pénzes János, Dr. Túri Zoltán
Prezentáció: A szuburbanizációs folyamatok vizsgálata településmorfológiai megközelítésben Debrecen környékén – Pallag és Bocskaikert példáján


Név: Cseh Dániel
Tagozat: Humán tudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Szilágyi Zsolt
Prezentáció: A jászberényi téesz-szervezés belső irányítási mechanizmusai és konfliktusmezői


Név: Csípő Tamás
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Tóth Attila
Prezentáció: A Tranziens Receptor Potenciál Melastatin-4 (TRPM4) moduláció vazokonstriktív és vazodilatatív hatásai


Név: Díaz Fernández Daniel
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Zsembeli József, Dr. Csízi István
Prezentáció: Gyephasznosítási módok és az aszály hatása a növényzet és a talaj néhány tulajdonságára réti szolonyec talajon


Név: Dogi Ilona
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Balogh Péter
Prezentáció: Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében


Név: Dorka Nikolett
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Szőllősi László
Prezentáció: A brojler hizlalás naturális mutatóinak ökonómiai hatékonyságra gyakorolt hatásának vizsgálata


Név: Dorogi Dóra Anikó
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Blaskó Beáta
Prezentáció: Paradicsomtermesztés: hagyományos fóliaház kontra modern üvegház, avagy megéri-e váltani?


Név: Droppa Dóra
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Becsky-Nagy Patrícia
Prezentáció: Cash flow-kimutatások a hazai és nemzetközi kimutatások tükrében


Név: Erdei Orsolya
Tagozat: Humán tudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Németh Lenke
Prezentáció: Szépség és fekete nőiség


Név: Erdei Regina
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Vargáné dr. Csobán Katalin
Prezentáció: A kínai beutazó turizmus fejlesztésének jelentősége Magyarország számára


Név: Erdei Tamás
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Gesztelyi Rudolf
Prezentáció: Az adenozin-dezamináz gátlás hatása az interstitialis adenozin-szintre eu- és hyperthyreoid tengerimalac pitvaron


Név: Farkas Orsolya
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Pálóczi Balázs, Dr. Végh Tamás
Prezentáció: A diclofenac premedikáció, mint pre-emptív analgézia hatása a torakotómiát követő mellkasi és vállfájdalom előfordulására


Név: Farkas Zsolt
Tagozat: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Juhász Erika
Prezentáció: Közösség, lokalitás, szívességbank


Név: Fekete Réka
Tagozat: Biológiai
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Molnár Attila, Dr. Tököly Jácint
Prezentáció: Törökországi temetők, mint veszélyeztetett orchidea élőhelyek


Név: Fuder Enikő
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Bedekovics Judit, Dr. Méhes Gábor
Prezentáció: A Hiszton H3 foszforilációs státuszának immunhisztokémiai vizsgálata különböző mitotikus aktivitással járó myeloid neoplásiákban


Név: Földvári Zsófia
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Zákány Róza, Somogyi Csilla
Prezentáció: A chondrocyták CB1 receptor expressziója


Név: Gaál Zsuzsanna
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Oláh Éva
Prezentáció: Mikro-RNS profil vizsgálata akut leukémiában szenvedő betegekben és kontroll sejtvonalakon


Név: Gercsák Klaudia
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Sándor János
Prezentáció: Önmagukat romának illetve nem romának valló nők egészség attitűdjének összehasonlítása


Név: Girhiny Eszter
Tagozat: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Bujdosóné dr. Dani Erzsébet
Prezentáció: Filmelőzetes és kötelező olvasmányok – Lehetőség a Z-generáció olvasóvá nevelésére?


Név: Gombkötő Balázs
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Karaffa Erzsébet Mónika
Prezentáció: A nemes rothadás körülményeinek hatása a Botrytis cinerea morfológiájára, valamint a gomba alternatív oxidáz enzimének aktivitására és kifejeződésére


Név: Gyöngyösi Tamás
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Erdödiné dr. Kövér Katalin
Prezentáció: Heparin-analóg pentaszacharidok antitrombin-III fehérjével való kölcsönhatásának összehasonlítása NMR spektroszkópiai módszerek és molekuladinamikai számítások segítségével


Név: Hadházi Dávid
Tagozat: Állam- és jogtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Sipos Ferenc
Prezentáció: A köztársasági elnöki kegyelem


Név: Haraszti Nóra
Tagozat: Állam- és jogtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Csűrös Gabriella
Prezentáció: A filmgyártáshoz kapcsolódó közvetett és közvetlen támogatások


Név: Hegedűs Zoltán
Tagozat: Humán tudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Barta Róbert
Prezentáció: Konzervatív politizálás és választási kampányok a Thatcher korszak első felében


Név: Hepp Anna
Tagozat: Biológiai
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Mészáros Ilona, Dr. Oláh Viktor
Prezentáció: Kitartó képletek (turion) képződése, mint stressz elkerülő stratégia vizsgálata bojtos békalencse (Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden) modell-rendszerben


Név: Homolya Levente
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Joó Ferenc, Dr. Udvardy Antal, Dr. Voronova Krisztina
Prezentáció: Új, vízoldható Pd-katalizátorok alkalmazása Sonogashira-kapcsolásban


Név: Hutóczki Katalin
Tagozat: Állam- és jogtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Csűrös Gabriella
Prezentáció: Tud-e repülni a lelőtt madár, avagy a takarékszövetkezetek integrációja hazánkban


Név: Izer Boglárka
Tagozat: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Juhász Erika
Prezentáció: A kulturális közfoglalkoztatás szerepe a karriertervezésben


Név: Katona Csete
Tagozat: Humán tudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Bárány Attila
Prezentáció: „Haszontalan” tárgyak? – A ‘Konungsnautr’ mint koncepció a középkori Északon


Név: Katona Tamás
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Vereb György, Dr. Ujlaky-Nagy László
Prezentáció: Fluoreszcencia élettartam és teljes belső visszaverődés mikroszkóp integrált számítógépes vezérlése


Név: Keresztes Gergő Márk
Tagozat: Állam- és jogtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Hajnal Zsolt
Prezentáció: A tisztességtelenség megítélése a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos joggyakorlatban


Név: Kicska Tibor
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Apáti Ferenc
Prezentáció: Melyik technológiai változat alkalmazása a leggazdaságosabb?


Név: Kis Gyöngyi
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Sándor János
Prezentáció: Önmagukat romának illetve nem romának valló nők egészség attitűdjének összehasonlítása


Név: Kiss Anett
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Pongrácz Adrienn, Dr. Nemes Réka
Prezentáció: A Tetragraph, egy új electromyographiás alapú neuromuscularis monitor első klinikai vizsgálatának bemutatása


Név: Kiss Barbara
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Alberth Márta, Dr. Kovalecz Gabriella
Prezentáció: A moláris-incizálás hipomineralizáció (MIH) megjelenése régiónk gyermekpopulációjában


Név: Kiss Máté
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Nagy László, Czimmerer Zsolt
Prezentáció: Retinoid X Receptor, egy A-vitamin szenzor a tüdőmetasztázis kontrolljában


Név: Kiss Virág
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Ősz Katalin, Józsa Éva
Prezentáció: 1,4-Benzokinonok és szulfition reakciójának vizsgálata


Név: Kocsi Balázs
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Oláh Judit
Prezentáció: Logisztikai folyamatok racionalizálása a Partner-Pont Kft.-nél


Név: Kocsi Balázs
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Budai István
Prezentáció: Az IT alkalmazásának lehetőségei az üzleti folyamatok fejlesztésében


Név: Kovács Andrea
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Tóth Attila 
Prezentáció: A Tranziens Receptor Potenciál Melastatin-4 (TRPM4) moduláció vazokonstriktív és vazodilatatív hatásai


Név: Kozsup Máté
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Buglyó Péter
Prezentáció: A [Pd(en)(H2O)2 2+ és hidroxámsavak] kölcsönhatásának vizsgálata


Név: Káli Richárd
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. T. Kiss Judit, Budai Sándor
Prezentáció: Közfoglalkoztatás hatékonyságának és eredményességének vizsgálata Edelény településen


Név: Kövér Ágnes
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Lampé Rudolf
Prezentáció: A neutrofil granulociták és monociták fagocitózis indexe egészséges és preeclampsiás terhességben


Név: Laczkó Levente
Tagozat: Biológiai
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Sramkó Gábor
Prezentáció: Egy mezofil lomberdei faj, a szártalan kankalin (Primula vulgaris Huds.) európai léptékű filogeográfiája, különös tekintettel a Kárpát-medencére


Név: Ladányi Krisztina
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Szőllősi László
Prezentáció: A kézműves cukrászipari termékek fogyasztói és vásárlói magatartásának vizsgálata Magyarországon 


Név: Loncsák Noémi
Tagozat: Társadalomtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Czibere Ibolya
Prezentáció: Szegénységi lét az ukrajnai magyarság körében


Név: Lovas-Kiss Ádám
Tagozat: Biológiai
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Molnár Attila, Dr. Tököly Jácint
Prezentáció: Törökországi temetők, mint veszélyeztetett orchidea élőhelyek


Név: Markos Valéria
Tagozat: Társadalomtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Fényes Zsuzsanna Hajnalka
Prezentáció: Az IKSZ iránti attitűdök a középiskolások körében


Név: Mikoly Zoltán
Tagozat: Humán tudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Kricsfalusi Beatrix
Prezentáció: Hier ist die gewissheit am kleinsten, die ahnung am größten


Név: Miltner Noémi
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Rajnavölgyi Éva
Prezentáció: Dendritikus sejt funkciók módosítása mesenchymális stroma sejtek által


Név: Molnár Mária
Tagozat: Humán tudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Tóth Máté
Prezentáció: Figuratív kifejezések fordítása versekben


Név: Molnár Szabolcs
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Mézes Lili
Prezentáció: Baromfi toll biodegradálhatóságának és újrahasznosításának értékelése


Név: Molnár Anita
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Molnár Mihály, Janovics Róbert
Prezentáció: A Paksi Atomerőmű talajvízfigyelő kútjaiban mért összes oldott széntartalom radiokarbon vizsgálata


Név: Molnár Szilvia
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Szőllősi László, Dr. Molnár Györgyi
Prezentáció: Az étkezési tojás fogyasztói és vásárlói magatartásának vizsgálata Magyarországon


Név: Máté Balázs
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Tóth János
Prezentáció: Orvosbiológiai érzékelők alkalmazása mobil eszközökön


Név: Nádró Bíborka
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Oláh Tamás, Dr. Csernoch László
Prezentáció: A CB1 kannabinoid receptor részt vesz az elektromechanikai kapcsolat szabályozásában emlős vázizomban


Név: Nagy Ildikó
Tagozat: Társadalomtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Kiss János
Prezentáció: A burnout vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében


Név: Nagy Anikó
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Kuritárné dr. Szabó Ildikó, Knapek Éva
Prezentáció: A Kodependencia Kérdőív megbízhatóságának vizsgálata és a kodependensek korai maladaptív sémái


Név: Nagy Gergő Kálmán
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Balkay László
Prezentáció: Összefüggések vizsgálata a páciensek alakja és a PET képek zajossága között


Név: Nagyházi Orsolya
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Enyedi Attila
Prezentáció: Valós idejű in-vivo szöveti meghatározás az „intelligens” sebészi kés segítségével a mellkassebészetben (iKnife)


Név: Németh Zoltán
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Dajnoki Krisztina
Prezentáció: Teljesítménymenedzsment rendszer vizsgálata a General Electric Hungary Kft. kisvárdai fényforrásgyárában


Név: Orosz Mónika
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.Ű
Témavezető: Dr. Deli Tamás
Prezentáció: PCOS-es beteg terhesgondozásának speciális vonatkozásai


Név: Ozsváth András
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Buglyó Péter
Prezentáció: Az ólom(II)ionok kölcsönhatásának vizsgálata peptidhidroxámsavakkal


Név: Pálóczi Alexandra
Tagozat: Társadalomtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Keszeg Anna
Prezentáció: Színház – maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása


Név: Pap Dóra Lili
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Balkay László
Prezentáció: Tumor halmozások heterogenitásának kvantitatív vizsgálata FDG PET képeken


Név: Papp Krisztina
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Papp Tamás, Dr. Felszeghy Szabolcs
Prezentáció: A HSP 60 fehérje kifejeződése és feltételezett szerepe a fogfejlődés során


Név: Papp Zsuzsa
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó
Prezentáció: A magyar számviteli szabályozás és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) összehasonlítása az OTP Bank Nyrt. egyedi beszámolóin keresztül


Név: Pásztor István
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Szabó András, Dr. Sulyok Dénes Zsolt
Prezentáció: A hagyományos és a sávos talajművelési technológiák összehasonlítása Magyarország eltérő talajtípusú tájegységein


Név: Patalenszki Adrienn
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Juhász Lajos, Dr. Kőrösi Ádám, Dr. Ambrus András
Prezentáció: Az eltérő élőhelyhasználat mintázata és lehetséges okai két együttesen előforduló sötétaljú hangyaboglárka (Maculinea nausithous) és vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) populációban


Név: Pauluk Júlia
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Oláh Judit
Prezentáció: A Michelin Hungária Kft. nyíregyházi raktárának bemutatása, és a „láncos” tárolás helymegtakarításának vizsgálata


Név: Pethő Zoltán Dénes
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Varga Zoltán, Dr. Balajthy András
Prezentáció: Módosított tenyésztőoldat előállítása K+ – csatorna gátlószerek hatásának
optimalizálásához


Név: Pető Attila
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Tóth Attila, Csató Viktória
Prezentáció: A szabad hemoglobin hatásai az érátmérőre


Név: Pintye Alexandra
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Kiss Marietta
Prezentáció: A fiatalok pénzügyi kultúrája – Számít-e a gazdasági oktatás?


Név: Pólin Lénárd
Tagozat: Fizika Földrajz Matematika
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Radics Zsolt
Prezentáció: Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése


Név: Póta Kristóf
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Tircsó Gyula, Dr. Kálmán Ferenc Krisztián
Prezentáció: A [Mn(PhDTA)]2- -komplex egyensúlyi, kinetikai és relaxációs tulajdonságainak vizsgálata


Név: Puhl Eszter
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Fenyvesi Ferenc
Prezentáció: Ciklodextrin-siRNS polyplex hordozórendszer formulálása és vizsgálata


Név: Putnoki Petra
Tagozat: Humán Tudományi
Helyezés: 3.
Témavezető:  Dr. Regéczi Ildikó
Prezentáció: A fény jelensége és a színek szerepe Csehov prózájában – A menyasszony és a Szakadékban


Név: Ráduly Zsolt
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Fuxreiter Mónika
Prezentáció: A fehérjedinamika szerepe a MEF2 transzkripciós faktor működésében


Név: Remete László
Tagozat: Fizika Földrajz Matematika
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Gaál István
Prezentáció: Binom Thue egyenletek és alkalmazásaik negyedfokú gyökbővítések monogenitásának vizsgálatában


Név: Ritók Adrienn
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Gaál Botond
Prezentáció: Extracelluláris mátrix molekulák kimutatása egér szemmozgató agyidegi magjaiban


Név: Senánszky Vera
Tagozat: Biológiai
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Horváth Zsófia, Vad Csaba Ferenc
Prezentáció: A kisrák zooplankton közösségek szezonális mintázata a kiskunsági asztatikus szikes tavakban


Név: Stefán Viktória
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 1.
Témavezető: Kovács Péter DLA
Prezentáció: Szakrális finn építészet


Név: Szabolcsi Roland
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 3.
Témavezető: Győrváriné dr. Horváth Henrietta
Prezentáció: Irídium(I)-komplexek szerepe a formiát alapú hidrogéntárolásban


Név: Szabó Mária
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Fábián István
Prezentáció: A glicin-monoklóramin bomlása lúgos közegben


Név: Szabó Rebeka
Tagozat: Tanulás- és tanításmódszertani – tudástechnológiai
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Pálfi Sándor
Prezentáció: Az óvodapedagógus és a roma családok bizalmi kapcsolata


Név: Szabó Zsófia
Tagozat: Állam- és jogtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Szabó Krisztián
Prezentáció: A sajtó és a nyilvánosság szerepe a büntetőeljárásban


Név: Szele Anna Szabina
Tagozat: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Kondé Zoltán
Prezentáció: A kreatív emlékezet – A felidézés hatékonyságának mérése – A kreativitás, a hétköznapi, metaforikus és “nem tárgy” szavak előhívásának függvényében


Név: Szenderák János
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Harangi-Rákos Mónika
Prezentáció: Eltérő méretkategóriájú tejtermelő gazdaságok összehasonlító vizsgálata


Név: Szentiványi Tamara
Tagozat: Biológiai
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Földvári Mihály, Dr. Estók Péter
Prezentáció: Denevérlegyek (Diptera: Nycteribiidae) elterjedésének sajátosságai a Bükk területén


Név: Szilágyi Eszter
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Bozsik András
Prezentáció: Biológiai növényvédelem tripszek ellen hajtatott paprikában


Név: Szőllősi Gergő József
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Sándor János
Prezentáció: A szűrésen való részvétel hatása diabéteszes betegek túlélésére különböző szociodemográfiai tényezők függvényében


Név: Szücs Gábor
Tagozat: Humán tudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Dr. Bartha Róbert
Prezentáció: Fuchs Jenő, három korszak elfeledett bajnoka


Név: Szőr Zoltán
Tagozat: Fizika Földrajz Matematika
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Trócsányi Zoltán
Prezentáció: Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása


Név: Süveges Kristóf
Tagozat: Biológiai
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Molnár Attila, Dr. Tököly Jácint
Prezentáció: Törökországi temetők, mint veszélyeztetett orchidea élőhelyek


Név: Takács Bálint
Tagozat: Humán tudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Szabó Edit
Prezentáció: Tergeste vezető rétege a római császárkorban a feliratok tükrében


Név: Takács Tímea
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Matkó Andrea, Kovács Nóra, Németh Krisztián
Prezentáció: A szervezeti célok megvalósításának és a jövőbeli vezetők kompetencia alapú képzésének összefüggése az NI Hungary Kft. esetében


Név: Tasi Krisztina
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Cseri Julianna
Prezentáció: Hosszú távú zenés fizioterápiás tréning program idősek körében


Név: Tokai Sándor
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Matkó Andrea, Józsa Béla
Prezentáció: Fényfestők hazánkban – Avagy hogyan lehet sikeres egy mikrovállalkozás napjainkban


Név: Tömöri Gergő
Tagozat: Közgazdaságtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Bács Zoltán
Prezentáció: A Richter és a Novartis Csoport pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlítása az IFRS tükrében (2009-2012)


Név: Tornai Dávid
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Papp Mária
Prezentáció: CD163 makrofág scavanger receptor szerepe a májcirrhosis patogenezisében és jelentősége a kórlefolyás előrejelzésében


Név: Tóth Zsófia
Tagozat: Biológiai
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Barta Zoltán
Prezentáció: Két hazai kétéltűfaj ebihalainak denzitásával összefüggő biotikus és abiotikus tényezők vizsgálata a Pilis-Visegrádi hegységben


Név: Török Evelin
Tagozat: Agrártudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Béri Béla
Prezentáció: A hasznos élettartamot befolyásoló egyes tényezők elemzése a Tedej Zrt. holstein-fríz állományán


Név: Ugrai Katalin
Tagozat: Állam- és jogtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Hajnal Zsolt
Prezentáció: A fogyasztói jogvédelem új irányai Európában


Név: Varga Eszter
Tagozat: Kémia és vegyipari
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Borbás Anikó, Dr. Herczeg Mihály
Prezentáció: Véralvadásgátló hatású pentaszacharid-szulfonsav származék szintézise


Név: Vigh Ádám
Tagozat: Műszaki
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Kalmár Ferenc
Prezentáció: Különböző komfortkategóriájú irodaépületek energetikai vizsgálata


Név: Zámbó Gabriella
Tagozat: Társadalomtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Nagy Zita Éva
Prezentáció: Jövőkép – Értelmi sérült emberek perspektívái Hajdú – Bihar megyében


Név: Zilinyi Rita
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 2.
Témavezető: Dr. Juhász Béla
Prezentáció: A medvehagyma (Allium ursinum) vizsgálata magas koleszterin tartalmú diétán tartott New Zealand nyúl kardioprotektív hatásainak modellen


Név: Zsila Ágnes
Tagozat: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi
Helyezés: 3.
Témavezető: Bernáth Ágnes, Dr. Kondé Zoltánné
Prezentáció: A yaoi-jelenség – Szexuális orientáció-és attitűdvizsgálat a magyar anime szubkultúra speciális szegmensében


Név: Zákány Florina
Tagozat: Orvos- és egészségtudományi
Helyezés: 1.
Témavezető: Dr. Szántó Gábor Tibor, Dr. Panyi György
Prezentáció: A pórusban levő mutációk hatása a Shaker káliumcsatorna kapuzására